Privé: Blog

januari 2016

Viewing posts from januari , 2016

As I began to love myself …

As I began to love myself I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today, I know, this is AUTHENTICITY.

As I began to love myself I understood how much it can offend somebody as I try to force my desires on this person, even though I knew the time was not right and the person was not ready for it, and even though this person was me. Today I call it RESPECT.

Charlie_ChaplinAs I began to love myself I stopped craving for a different life, and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today I call it MATURITY.

As I began to love myself I understood that at any circumstance, I am in the right place at the right time, and everything happens at the exactly right moment, so I could be calm. Today I call it SELF-CONFIDENCE.

As I began to love myself I quit stealing my own time, and I stopped designing huge projects for the future. Today, I only do what brings me joy and happiness, things I love to do and that make my heart cheer, and I do them in my own way and in my own rhythm. Today I call it SIMPLICITY.

As I began to love myself I freed myself of anything that is no good for my health – food, people, things, situations, and everything the drew me down and away from myself. At first I called this attitude a healthy egoism.Today I know it is LOVE OF ONESELF.

As I began to love myself I quit trying to always be right, and ever since I was wrong less of the time. Today I discovered that is MODESTY.

As I began to love myself I refused to go on living in the past and worry about the future. Now, I only live for the moment, where EVERYTHING is happening. Today I live each day, day by day, and I call it FULFILLMENT.

As I began to love myself I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But As I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today I call this connection WISDOM OF THE HEART.

We no longer need to fear arguments, confrontations or any kind of problems with ourselves or others. Even stars collide, and out of their crashing new worlds are born. Today I know THAT IS LIFE!

– Charlie Chaplin –

Massage, management & delegeren

Een efficiënte manager dient zich geheel te richten op de kern van zijn werk namelijk: achterover leunen. Dit -achterover leunen- moet zeker niet worden onderschat. Succesvolle managers leunen achterover en magnifieke managers zakken nog eens extra onderuit.

bill gatesWat maakt de manager een achteroverleuner? Omdat hij eindverantwoordelijk is. Als er zorgvuldig achterover wordt geleund, kan er uitgebreid geobserveerd worden en is er optimaal overzicht van wat er werkelijk gaande is. Om te kunnen voldoen aan deze cruciale taak dienen alle andere activiteiten gedelegeerd te worden en wel op zo een wijze dat de medewerkers deze graag op zich nemen. Zie dit laatste niet over het hoofd.  Anders bestaat er nog geen mogelijkheid voor optimale achteroverleuning.

Dit geldt ook voor een massage. Wil je volledig kunnen profiteren van een massage dan dien je een ster te zijn in het werk uitbesteden en achterover te leunen. Je massageteam bestaat uit 3 leden: de massagetafel, de zwaartekracht en natuurlijk de masseur.

Hieronder een uitleg van hun takenpakket:

De massagetafel haar baan is, jou dragen. Daar is deze voor gemaakt. Hoe uitgebreider je hier gebruik van maakt hoe beter de tafel zijn werk kan doen. Wil je de massagetafel optimaal als steunende factor laten functioneren, zet dan ook zwaartekracht in. Hoe meer de zwaartekracht kan uitblinken in dit talent hoe professioneler de tafel zijn ondersteunende rol zal aannemen. Dan het laatste teamlid: de masseur. Terwijl je uitgebreid de overige teamleden hun werkzaamheden laten uitvoeren, kan ook deze tenslotte zijn of haar kwaliteiten tonen. Op deze wijze wordt er onder je toeziend oog op een optimale wijze samengewerkt.

En jij? Wat dien jij te doen? Helemaal niets, behalve innerlijk achterover te leunen om zo uitgebreid te kunnen observeren wat er allemaal in je speelt. Zo ben je op een luie manier eindverantwoordelijk voor je eigen bewustwordingsproces in de massage en functioneer je als een magnifieke manager. 🙂